Tag Archives: Wordpress

Lỗi 404 Refill của Contact Form 7

Contact Form 7 (CF7) là một plugin form liên hệ phổ biến trên WordPress. Đây [...]

Chuyển đến thanh toán sau khi thêm giỏ hàng

Chuyển đến trang thanh toán ngay sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên [...]

Ajax Add to cart Woocommece WP

JQuery Ajax Add to cart Woocommece WP Bài viết kết hợp: Thêm giỏ hàng và [...]

Tạo button thêm vào giỏ hàng và redirect bằng jquery woocommerce

Chèn code vào function.php của giao diện. Code trên sẽ thêm 02 nút vào Trang [...]