Tủy chọn Backup dữ liệu theo tên miền trong HocvpsScript sử dụng Rclone

Mặc định Bash script chạy backup mà Hocvps chia sẻ để tự động backup toàn bộ dữ liệu của VPS và upload các file backup lên Cloud như Google Drive, OneDrive Yandex Disk,…

Nhưng nếu bạn có những tên miền không cần phải backup tự động thì có thể loại trừ chúng ra khỏi lệnh Backup đó như sau:

Ở đây tôi sử dụng hocvps 2.0

Các bạn mở file backup.sh (trong thư mục root) và tìm đến đoạn code dưới đây. bạn có thể dùng trình Editor, filezilla. Nếu dùng SSH thì gõ lệnh sau: nano /root/backup.sh

echo "Starting Backup Website";

do if [ -d "${D}" ]; then

domain=${D##*/}

echo "- "$domain;

zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\*

Và thêm vào sau cùng câu lệnh ZIP file những têm miền mà bạn muốn theo cấu trúc sau:

/home/tenmien-bo-qua-1.com/**\*

Nếu nhiều tên miền thì chỉ cần thêm tiếp vào sau là được

Như thế này:

zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* /home/tenmien-bo-qua-1.com/**\*  /home/tenmien-bo-qua-2.com/**\*

Đoạn lệnh này sẽ nén mỗi thư mục tên miền thành một file zip độc lập nhưng bỏ qua không nén các tên miền tenmien-bo-qua-1.com, tenmien-bo-qua-2.com và các thư mục Cache nếu bạn sử dụng WordPress.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.