Browsing Tag

LAN

Xử lý lỗi khi chia sẻ trong mạng nội bộ LAN

Có nhiều cách chia sẻ file / dữ liệu trong mạng nội bộ (LAN). Chia sẻ giữa các máy tính với nhau, giữa các hệ điều hành windows 10 và windows 7. Hay thậm chí là giữa windows và macos hay linux. Xong,