Những lệnh command thường dùng khi quản trị Linux

Một số lệnh thường dùng trong quản trị VPS linux (CentOS)

Nhóm lệnh Copy / Move

Copy thư mục (directory)

$ cp -R <source_folder> <destination_folder>

Lệnh trên sẽ copy thư mục tới một thư mục khác, và tất nhiên sẽ bao gồm các tệp và thư mục con bên trong. Nếu bạn chỉ muốn copy file và folder trong thư mục đó, thì dùng lệnh bên dưới nhé

Copy thư mục và file bên trong (Không bao gồm thư mục cha)

$ cp -R <source_folder>/* <destination_folder>
Ví dụ: $ cp -R /etc/* /etc_backup

Copy nhiều thư mục cùng lúc

$ cp -R <source_folder_1> <source_folder_2> ... <source_folder_n>  <destination_folder>

Lệnh Xóa (Remove)

Xóa File

Lệnh xóa mặc định, hệ thống sẽ hỏi xác nhận từng file

$ rm *.pdf 

Nếu bạn không muốn xác nhận thì dùng lệnh dưới đây, hệ thống sẽ xóa mà không có thông báo yêu cầu bạn xác nhận

$ rm -fv *.txt

Tùy chọn -fv sẽ thông báo cho hệ thống xóa mà không cần thông báo

Xóa nhiều file

$ rm filename1 filename2 filename3

Để xóa file ngoài lệnh rm bạn có thể sử dụng lệnh unlink để thay thế nếu muốn nhé

Lệnh xóa thư mục (Directory)

Lệnh xóa mặc định:

$ rm -d dirname

Xóa nhiều thư mục cùng lúc:

$rm -d dirname1 dirname2 dirname3 

Lệnh xóa thư mục và file trong thư mục -r

$ rm -r dirname

Lệnh trên sẽ xóa những thư mục có file, nếu chúng được bảo vệ, hệ thống sẽ hiện thông báo và yêu cầu bạn confirm (xác nhận).

Lệnh xóa thư mục không cần Confirm -rf

$ rm -rf dirname

Để xóa thư mục, ngoài lệnh rm -d thì bạn có thể sử dụng command rmdir để thay thế với cấu trúc tương tự

Lệnh Zip file / Thư mục

Các lệnh liên quan đến nén và giải nén (Zip, unzip) file và thư mục mình đã có bài viết rất chi tiết rồi. Bài này từ cơ bản đến nâng cao, các bạn có thể theo dõi tại đây: Cách Nén File và thư mục trong Linux (SSH)

Lệnh kiểm tra hệ thống

Kiểm tra dung lượng thư mục (Director / folder)

Comand tra cứu là du, gõ --help để xem nhiều hơn

du -hs <thư mục>

Kiểm tra dung lượng hệ thống: df -h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.