Chuyển hướng bài viết từ blogger tới blog mới

[dropcap type=”rounded” color=”blue”]B[/dropcap]logger là một lền tảng Blog miễn phí do Google cung cấp, có thể nói rất nhiều người chúng ta đều đã hoạc đang sử dụng nền tảng này. Nhưng khi nhu cầu phát triển blog trở nên cấp thiết thì chúng ta lại mải tìm đến một nền tảng mạnh hơn, ưu điểm hơn, chỉnh sửa dễ hơn, nhiều tính năng hơn… như wordpress, joomla, Drupal…

Vấn đề đặt ra là:

Site cũ của chúng ta có page rank cao, có thứ hạng trên các SE (bộ máy tìm kiếm: Google, Yahoo, Bing…), và chúng ta không muốn bị mất đi điều đó.

Biện pháp là gì:

Chắc chắn là phải áp dụng Chuyển hướng (Redirect link).

Vậy làm thế nào?

Theo tôi thì cách chuyển hướng tất cả blog cũ sang blog mới dạng: http://blogcu.com/ to http://blogmoi.com/ không hay lắm vì như thế sẽ không có lợi cho người tìm kiếm trên các SE.

Tôi sẽ thực hiện Chuyển từng link có thứ hạng ở blog cũ sang bài viết tương tự trên blog mới. Cách làm này tuy hơi mất công sức một chút nhưng sẽ tốt cho SEO hơn.

Cách thực hiện:

Đăng nhập vào Blogger, Bật chương trình chỉnh sửa HTML trong Mẫu của Blogger lên.

Thực hiện chèn những đoạn code sau:

1. Remove duplicate content (xóa bỏ sự trùng lặp nội dung) – Trước thẻ </head>:

<meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW"/>

2. Script chuyển hướng (Java Script) – Trước thẻ </head>:

<b:if cond='data:blog.url == "http://it.duyhieu.info/2011/10/code-tao-hieu-ung-link-7-mau-nhap-nhay.html"'>
<script type='text/javascript'>
function delayer(){
    window.location ="http://www.duyhieu.info/blogging-coding/code/hieu-ung-chu-7-mau-chuyen-dong.html"
}
</script>
</b:if>

3. Chạy Script – Thẻ <body>:

<body onLoad="setTimeout('delayer()', 6000)">

Thời gian đếm lui: “6000” = 6s

Lựa chọn thêm:

– Hiển thị Thông báo :”Blog đã được chuyển”:

<div style='position: absolute; top: 30px; left: 30px; border: solid 2px #333; color: #000; background-color: yellow; padding: 5px; width: 400px; z-index: 5; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;'>
<p><strong>Trang web này đã được chuyển tới địa chỉ khác!</strong></p>
<p>Bạn sẽ được chuyển tới địa chỉ mới sau 6 giây.  Nếu không tự chuyển, vui lòng truy cập <br/>
<a href='http://www.duyhieu.info/'>
<strong>wWw.DuyHieu.info</strong></a>
<br/> <b><i>Thank you!</i></b></p>
</div>

– Chuyển hướng toàn bộ blog (chuyển nhanh toàn bộ blog cũ sang blog mới)

Có nhiều cách, bạn có thể dùng thẻ Meta hoạc dùng javascript

1.Dùng thẻ Meta –  HTML – Chèn trước thẻ </head>

<meta http-equiv="refresh" content="6;url=http://www.duyhieu.info">

2. Dùng java Script – trước thẻ </head> :

<script type='text/javascript'>
function delayer(){
    window.location = "http://www.duyhieu.info/"
}
</script>

Sau đó chèn vào thẻ <body> như đoạn code phía trên.

Chúc thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.