Cách sắp xếp và thực thi mã javascript theo ý muốn: DOMContentLoaded vs jQuery.ready vs onload

Tổng quan

  • Các mã Script có thể truy cập và thực thi trên bất kỳ phần tử nào xuất hiện trước chúng trong HTML
  • jQuery.ready / DOMContentLoaded xảy ra khi tất cả HTML đã sẵn sàng để tương tác. Nhưng thường trước khi HTML đó được hiển thị ra màn hình.
  • Sự kiện load xảy ra khi tất cả các phần tử HTML và tài nguyên đã được tải xuống và hiển thị ra màn hình. VD như toàn bộ ảnh đã được load ra màn hình..
  • Sử dụng setTimeout để cho phép trang được hiển thị trước khi mã của bạn chạy.

https://eager.io/blog/how-to-decide-when-your-code-should-run/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.