Browsing Tag

Phần mềm văn phòng

Cài đặt phần mềm Office 2013 cho máy tính

Bạn có thể cài đặt Office 2013 cho máy tính ngay tại nhà hoạc bất cứ nơi nào có internet mà không cần phải mang ra cửa hàng. Đó là dịch vụ hỗ trợ cài đặt phần mềm văn phòng Microsoft Office từ xa qua

Mathtype 7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

MathType là phần mềm dùng để chèn công thức toán học một cách dễ dàng vào văn bản word, excel,… Giúp giảng viên, sinh viên hay học sinh có thể soạn thảo công thức toán học một cách rất dễ dàng.