Browsing Tag

Google Sheet

Trích xuất URL từ liên kết trong Google Sheet

Khi bạn thường xuyên làm việc với Google Sheet có các ô dữ liệu chứa liên kết của website. Nhưng nó được đặt ẩn thông qua các archor text (text hiển thị). Mà Google Sheet lại không có hàm nào hỗ trợ